سلام، وقت بخیر عزیزان،

امروز میخواهیم دو اصطلاح پرکاربرد در مبحث معادله خط را تعریف کنیم.

طول از مبدا: نقطه برخورد با محور طولها (محور x) را طول از مبدا می نامیم و به صورت  (x,0) نمایش می دهیم.

عرض از مبدا: نقطه برخورد با محور عرضها (محور y) را عرض از مبدا می نامیم و به صورت  (0,y) نمایش می دهیم.

در شکل زیر طول از مبدا (4,0) و عرض از مبدا (0,-3) می باشد.

مثال برای بحث فوق:

خطی با معادله 2x+4y=8 در کدام نقاط، محورهای مختصات را قطع می کند؟

برای حل مسائلی مانند مثال فوق فقط کافیست که یکبار جای y صفر قرار داده و طول از مبدا را بدست آوریم و یکبار هم جای x صفر قرار داده و عرض از مبدا را بدست آوریم.

      

y=0

2x+4(0)=8

2x=8

x= 8/2

x=4     

نقطه (4,0) عرض از مبدا است.

x=0

2(0)+4y=8

4y=8

y= 8/4

y=2

نقطه (0,2) طول از مبدا مساله فوق می باشد.


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
خرید سکه ساکر استارز محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین وبلاگ ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

Jason Christian فرشته باد مقاله علمی ریاضیات جغد ممبر98 یک عاشقانه ی آرام