در معادله خط، شیب خط، نشان دهنده زاویه ای است که خط با سمت راست محور طولها می سازد.

نکته :

 اگر زاویه خط به سمت راست محور طولها، زاویه تند بسازد، شیب خط مثبت است و اگر زاویه باز بسازد، شیب خط منفی است و اگر یک خط صاف باشد یعنی زاویه ای ایجاد نکند، شیب خط صفر است.


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
خرید سکه ساکر استارز محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین وبلاگ ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

چهارده معصوم پسران قوی پنجه فراسوی نور Liz دانا خلیلی نماینده فروش محصولات سیسکو اورجینال در ایران یااباصالح التماس دعا Yvette saman692